Евробион 200

Нэр Евробион 200
Үнэ 188.999.000₮
Хэрэглэгчдийн тоо 200
Хүчин чадал,хүлээн авах камер (м3/хоногт) 40
Эрчим хүчний хэрэглээ (кВт/хоног) 20.2
Өндөр (мм) 2650
Өргөн (мм) 2000х2
Урт (мм) 4360
Жин (кг) 2890

Дэлгэрэнгүй

 • 98% буюу Өндөр хэмжээний цэвэршүүлэлт нь цэвэршүүлсэн усыг газрын газаргуу эсвэл бохир ус хангамжийн байгууллагуудад нийлүүлэн техникийн хэрэглээнд ашиглах боломжтой болгоно
 • Цэвэршүүлсэн ус нь ямар нэгэн үнэргүй
 • Халдваргүйжүүлэлтийн өвөрмөц системтэй
 • Гадна хийцийн ус нэвчдэггүй чанар
 • Бат бөх өндөр чанар
 • Эд анги болон хийцийн зэвэрдэггүй
 • Нэмэлт дулаалга шаардагддагүй
 • Үйлчилгээнд ашиглахад амар хялбар
 • Бохир усны нэмэлт төхөөрөмж шаардлагагүй
 • Жин бага, Овор бага ачиж тээвэрлэх боломж өндөр (тусгай техник шаардлагагүй)
 • Цаг агаарын ямар ч нөхцөлд хялбар угсрах боломж
 • Бүх төрлийн хөрсөнд ашиглаж, газар доор усны тодорхой түвшинд ч хэрэглэнэ
 • Суурилуулах үед нэмэлт бетонжуулалт шаардахгүй
 • Цэвэршүүлэх усыг удаан барьж тогтоох чадвар (байнгын хэрэглээтэй үед)
 • Ашиглалтын хугацаа 50 жил
 • Экологийн аюулгүй байдал
 • Төхөөрөмжийн гоо зүйн байдал, ерөнхий дүр төрх, эргономик байдал сайтай