Бохир цэвэрлэх станцууд

Пробио 88 хүний
1.6 м3/хоногт
1.2 кВт/хоног
220 кг

7.399.000₮

Евробион 88 хүний
1.6 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
150 кг

7.599.000₮

Экогранд 88 хүний
1.6 м3/хоногт
1.95 кВт/хоног
300 кг

8.499.000

Астра 88 хүний
1.6 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
290 кг

8.099.000₮

Астра дабл 88 хүний
1.6 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
290 кг

8.399.000₮