Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 7575 хүний
15 м3/хоногт
9.7 кВт/хоног
1140 кг

58.199.000₮

Экогранд 7575 хүний
15 м3/хоногт
8.5 кВт/хоног
1500 кг

65.999.000₮

Астра 7575 хүний
15 м3/хоногт
9.7 кВт/хоног
1080 кг

59.999.000₮