Бохир цэвэрлэх станцууд

Экогранд 6



6 хүний
1.2 м3/хоногт
0.9 кВт/хоног
276 кг

7.299.000₮

Астра 6



6 хүний
1.2 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
210 кг

6.899.000₮

Астра дабл 6



6 хүний
1.2 м3/хоногт
2.0 кВт/хоног
250 кг

7.199.000₮