Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 5050 хүний
10 м3/хоногт
7.3 кВт/хоног
910 кг

48.199.000₮

Экогранд 5050 хүний
10 м3/хоногт
4.8 кВт/хоног
1200 кг

52.999.000₮

Астра 5050 хүний
10 м3/хоногт
7.3 кВт/хоног
900 кг

49.999.000₮