Бохир цэвэрлэх станцууд

Пробио 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.0 кВт/хоног
150 кг

5.699.000₮

Евробион 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
130 кг

5.999.000₮

Экогранд 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.2 кВт/хоног
240 кг

6.799.000₮

Астра 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
220 кг

6.399.000₮

Астра дабл 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
220 кг

6.699.000₮