Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
120 кг

5.499.000₮

Экогранд 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.5 кВт/хоног
230 кг

6.299.000₮

Астра дабл 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
150 кг

6.099.000₮

Астра 44 хүний
0.8 м3/хоногт
1.6 кВт/хоног
150 кг

5.799.000₮