Бохир цэвэрлэх станцууд

Астра 300300 хүний
60 м3/хоногт
38.4 кВт/хоног
5320 кг

269.999.000₮