Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 3030 хүний
6.0 м3/хоногт
3.2 кВт/хоног
715 кг

27.499.000₮

Экогранд 3030 хүний
6.0 м3/хоногт
3.2 кВт/хоног
650 кг

32.999.000₮