Бохир цэвэрлэх станцууд

Экогранд 33 хүний
0.6 м3/хоногт
0.9 кВт/хоног
230 кг

5.899.000₮

Астра 33 хүний
0.6 м3/хоногт
1.0 кВт/хоног
120 кг

5.299.000₮