Бохир цэвэрлэх станцууд

Астра 250250 хүний
50 м3/хоногт
38,4 кВт/хоног
4340 кг

199.999.000₮