Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 200200 хүний
40 м3/хоногт
20.2 кВт/хоног
2890 кг

188.999.000₮

Астра 200200 хүний
40 м3/хоногт
20.2 кВт/хоног
3360 кг

189.999.000₮