Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 2020 хүний
4.0 м3/хоногт
3.7 кВт/хоног
350 кг

18.199.000₮

Экогранд 2020 хүний
4.0 м3/хоногт
2.8 кВт/хоног
600 кг

22.499.000₮

Астра 2020 хүний
4,0 м3/хоногт
3.7 кВт/хоног
540 кг

14.999.000₮