Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 150150 хүний
30 м3/хоногт
19.2 кВт/хоног
2280 кг

133.199.000₮

Астра 150150 хүний
30 м3/хоногт
19.2 кВт/хоног
2660 кг

139.999.000₮