Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 1515 хүний
3.0 м3/хоногт
3.0 кВт/хоног
220 кг

14.999.000₮

Экогранд 1515 хүний
3.0 м3/хоногт
2.3 кВт/хоног
380 кг

17.299.000₮

Астра 1515 хүний
3.0 м3/хоногт
3.0 кВт/хоног
420 кг

15.799.000₮