Бохир цэвэрлэх станцууд

Евробион 100100 хүний
20 м3/хоногт
14.4 кВт/хоног
1445 кг

89.199.000₮

Экогранд 100100 хүний
22 м3/хоногт
15.6 кВт/хоног
2250 кг

95.999.000₮

Астра 100100 хүний
20 м3/хоногт
14.4 кВт/хоног
1680 кг

90.999.000₮