Бохир цэвэрлэх станцууд

Пробио 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
1.5 кВт/хоног
300 кг

8.699.000₮

Евробион 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.5 кВт/хоног
200 кг

8.999.000₮

Экогранд 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.8 кВт/хоног
440 кг

10.599.000₮

Астра 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.5 кВт/хоног
355 кг

9.399.000₮

Астра дабл 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
2.5 кВт/хоног
355 кг

9.999.000₮