Бохир цэвэрлэх станцууд

Пробио 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
1.5 кВт/хоног
300 кг

8.699.000₮

Пробио 88 хүний
1.6 м3/хоногт
1.2 кВт/хоног
220 кг

7.399.000₮

Пробио 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.0 кВт/хоног
150 кг

5.699.000₮