Шинэ үеийн цэвэрлэх систем

Бохир цэвэрлэх станц

Үнэргүй

Соруулахгүй

Хөлдөхгүй

Бохирыг 98% шүүж саарал ус болгоно

Бохир цэвэрлэх станцууд

Бохир цэвэрлэх станцууд

Пробио 1010 хүний
2.0 м3/хоногт
1.5 кВт/хоног
300 кг

8.699.000₮

Пробио 88 хүний
1.6 м3/хоногт
1.2 кВт/хоног
220 кг

7.399.000₮

Пробио 55 хүний
1.0 м3/хоногт
1.0 кВт/хоног
150 кг

5.699.000₮

Евробион 200200 хүний
40 м3/хоногт
20.2 кВт/хоног
2890 кг

188.999.000₮

Евробион 150150 хүний
30 м3/хоногт
19.2 кВт/хоног
2280 кг

133.199.000₮

Евробион 100100 хүний
20 м3/хоногт
14.4 кВт/хоног
1445 кг

89.199.000₮

Хамтрагч байгууллагууд